27 oktober 2016
Meer grip krijgen op kredietconcentratierisico’s: daarover spraken toezichthouders en vertegenwoordigers van de kleine en middelgrote banken op het DNB-seminar van 4 oktober. In de eerste helft van 2016 deed DNB een onderzoek naar kredietconcentratierisico’s. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van een informatie-uitvraag bij middelgrote en kleine banken. DNB heeft de uitkomsten van dit onderzoek teruggekoppeld tijdens het seminar van 4 oktober. In rondetafelsessies is in een informele setting hierover een dialoog gevoerd tussen DNB en de vertegenwoordigers van de kleine en middelgrote banken.
http://bit.ly/2eebzQd