Nieuwsbericht
Datum 19 december 2018

De nieuwe Securitisation Regulation biedt regels en criteria voor securitisaties. DNB en de AFM houden in Nederland toezicht op de naleving van deze Regulation.

Groep mensen

Per 1 januari 2019 treedt de Securitisation Regulation (SR) in werking.

Generieke en specifieke eisen

De eisen in de SR kunnen worden onderscheiden naar:

  • Generieke eisen die op alle securitisaties van toepassing zijn. Dit zijn onder andere eisen voor transparantie en risicoretentie.
  • Specifieke eisen op basis waarvan securitisaties kunnen kwalificeren als “Simple, Transparent and Standardised” (STS).

DNB zal toezien op de naleving van de generieke eisen door de direct onder haar toezicht staande instellingen. Daarnaast gaat DNB toezicht houden op alle Nederlandse STS-securitisaties.

http://bit.ly/2EFGBB5