DRENTHE – Gedeputeerde Henk Brink heeft op 2 juli met staatssecretaris Mona Keijzer de afspraken over de MKB-deal ‘Drenthe: samen naar een sterker, slimmer en groener MKB’ ondertekend. Deze deal levert een extra Rijksbijdrage van 400.000 euro op om Drentse ondernemers te ondersteunen op het vlak van digitalisering, internationalisering en innovatie. De uitvoering van de MKB-deal vindt plaats binnen het bestaande Drentse MKB-loket Ik Ben Drents Ondernemer, waarmee nu nog meer Drentse MKB’ers vanuit één centraal punt geholpen kunnen worden.Gedeputeerde Henk Brink: “Tegenwoordig is het van levensbelang om als ondernemer digitaal actief en slagvaardig te zijn. En je bent als ondernemer minder kwetsbaar als je snel kunt reageren op een veranderende markt. Dat zijn zaken waar we ons MKB verder mee willen helpen. Uit deze MKB-deal spreekt het vertrouwen dat we met Ik Ben Drents Ondernemer een goede basis hebben neergezet om die ondersteuning te bieden.”

Eind vorig jaar was Drenthe al geselecteerd als één van de negen landelijke deals om het MKB te versterken. Vervolgens is deze eerste stap verder uitgewerkt in concrete acties. Naast een aantal onderzoeken om meer inzicht krijgen hoe de Drentse ondernemers op dit moment scoren op digitalisering, internationalisering en innovatie, wordt ondernemers individuele begeleiding geboden. Zo krijgen zo’n 50 ondernemers in de maakindustrie hulp bij het verder digitaliseren van hun bedrijf, wordt er intensiever ingezet op hoe je succesvol internationaal kunt ondernemen en krijgen 10 Drentse bedrijven hulp bij het meer circulair maken van hun productie- of verwerkingsproces.

https://www.drentsnieuws.nl/ondernemers/5683-mkb-deal-drenthe-voor-extra-ondersteuning-aan-drentse-ondernemers