ASSEN – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een van de negen landelijke MKB-deals toegewezen aan provincie Drenthe. Dit is bestemd voor het Drentse MKB-programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO).

De deal stelt provincie Drenthe is staat meer mkb’ers in de provincie te helpen. Komende periode wordt de deal samen met EZK verder uitgewerkt. Medio 2020 gestart start de uitvoering. Voor de 9 deals is in totaal €2,8 miljoen euro beschikbaar.

Dit najaar heeft Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, opgeroepen om voorstellen voor MKB-deals in te dienen. De MKB-deal is een van de initiatieven die voortkomen uit het MKB-actieplan. Dit plan bevat concrete maatregelen om het mkb in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan zodat deze groep ondernemers ook in de toekomst succesvol kan blijven. De deals zijn beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het brede mkb sterker maken. Een belangrijke voorwaarde is dat het initiatief voor het mkb-programma uit de regio komt en voorziet in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het mkb. Daarnaast kunnen alleen gemeenten en provincies een MKB-deal indienen.

https://bit.ly/2EmqeHO