DRENTHE –

Provincie Drenthe stelt een bedrag van bijna 940.000 euro beschikbaar voor de MIT-regelingen in 2021. De MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) heeft twee regelingen: een is gericht op haalbaarheidsonderzoeken en de andere is bedoeld voor samenwerking op het gebied van research en development.

In totaal is ruim € 6 miljoen beschikbaar in de MIT2021. Het Rijk financiert de helft, de drie noordelijke provincies het resterende deel.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ook in deze tijd is het van belang te blijven innoveren. Juist nu. Ik ben blij dat we met deze regeling ondernemers die willen innoveren kunnen ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben meer dan 80 bedrijven MIT-subsidie ontvangen. De noordelijke provincies dragen naar rato bij: het afgelopen jaar was zo succesvol, dat we nu een hogere bijdrage leveren als Drenthe. Dat doen wij graag, zolang we zien dat onze economie groeit en bedrijven blijven investeren in innovatie en onderzoek.”

Vanuit de MIT-regeling kunnen ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies en R&D samenwerkingsprojecten. De MIT levert een positieve bijdrage aan het innovatieklimaat in Drenthe en sluit goed aan op het programma Ik ben Drents Ondernemer. De regelingen voorzien in een behoefte, steeds meer Drentse bedrijven maken gebruik van de regeling.

https://www.drentsnieuws.nl/drenthe/8196-ruim-budget-voor-succesvolle-regeling-voor-mkb-ondernemers