Duiven en Westervoort enthousiast

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals uit de tweede ronde, waaronder de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen, officieel ondertekend samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders. De regio kan de maximale bijdrage van 400.000 euro van EZK tegemoet zien. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro.

De 18 gemeenten (waaronder Duiven en Westervoort) in de regio Arnhem-Nijmegen gaan samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen in de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering.

Er worden concrete activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Alle inzet is erop gericht om het mkb in de regio economisch veerkrachtiger te maken. Dat is niet alleen van belang voor de ondernemers. De bedrijven zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen.

Actieve ondernemers
Burgemeester Huub Hieltjes (gemeente Duiven) is enthousiast: “In onze gemeente hebben we veel actieve ondernemers. Met deze MKB-deal kunnen we hen een steuntje in de rug geven. Dat is extra belangrijk in deze onzekere tijden. Het is ook een mooi voorbeeld hoe we in onze regio met samenwerking zaken voor elkaar krijgen. Daar hebben onze ondernemers en hun werknemers voordeel van”.

Wethouder Hans Sluiter (gemeente Westervoort) sluit zich daarbij aan: “Goed dat er vanuit de overheid weer meer aandacht is voor het MKB bedrijf. Het is de motor van de economie; veel ondernemers en veel medewerkers zijn in deze sector actief. Het is een sector die stuurt op continuïteit en de lange termijn belangen van alle stakeholders. Goed ook om deze ondernemers te steunen met advies: doorgaans beschikt een mkb’er immers niet over een staf met specialisten en is men aangewezen op externe ondersteuning.”

Digitalisering
Een groot deel van het mkb ziet volgens de gemeenten meegaan in digitalisering als absolute noodzaak voor de toekomst van hun organisatie. Toch is het voor veel mkb-bedrijven een grote stap om de mogelijkheden die digitalisering biedt goed te benutten. Het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis. Daardoor blijven kansen op innovatie en groei liggen.

Voor en met bedrijven
De regio gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren. Daarbij valt te denken aan:

Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij social media campagnes of de ontwikkeling van een app.

Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.

Het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren.

De MKB-deal is ingediend door 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RVN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.