Hoewel ook kleine mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening vorig jaar zwaar zijn getroffen door corona, slaagden 3 op de 10 van deze mkb’ers erin om in 2020 méér omzet te realiseren dan in het voorgaande jaar. Bij bijna een derde bleef de omzet gelijk, terwijl 37 procent een lagere omzet noteerde. Bij 60 procent van de mkb-bedrijven die in 2020 verlies leden, bedroeg het omzetverlies wel meer dan een kwart. Toch overheerst in de sector een positief sentiment: 2 op de 3 mkb’ers in de zakelijke dienstverlening zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit de MKB Barometer van Teamleader – leider in de markt voor Work Management-software – waarvoor ruim 310 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie gaven op de toekomst na één jaar corona.

Toekomst voor bedrijf is positief

Twee derde van de mkb’ers (64 procent) in zakelijke dienstverlening ziet de toekomst voor hun bedrijf positief in. Slechts één op de acht (12 procent) is negatief. Bij mkb’ers die hun omzet het afgelopen jaar zagen dalen, is dit positivisme logischerwijs iets lager. Uit eigen data van Teamleader – dat in Nederland ruim 3.500 bedrijven ondersteunt met CRM-, facturatie- en projectmanagement-software – blijkt dat veel kleinere mkb-bedrijven in mei 2020 een enorme dreun te verwerken kregen. Zo daalde de totale omzet met bijna 15 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Pas in december lieten de mkb-bedrijven in zijn totaliteit weer lichte groei zien (1 procent). Na een nieuwe dip in januari en februari liet de sector in maart ook weer positieve groei zien ten opzichte van een jaar geleden (1 procent).

Grootste impact achter de rug

Opvallend is dat de crisis geen invloed heeft gehad op de betaaltermijnen van facturen. Het lijkt er volgens Teamleader op dat de overheidsmaatregelen de economie in grote mate hebben gestut. 1 op de 5 mkb’ers in de zakelijke dienstverlening heeft in 2020 zelfs meer personeel aangenomen dan in het jaar ervoor en bij ruim driekwart volgde geen gedwongen ontslagen door corona. Het overgrote deel van de mkb-bedrijven (65 procent) maakte geen gebruik van de NOW-regeling. Nu de omzetten over de gehele linie weer stijgen, lijkt de grootste impact van corona dan ook achter de rug. Kleinere ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn dan ook ronduit positief over de mogelijkheden van groei: ruim 2 op de 5 mkb’ers hebben er geen enkele twijfel over dat de weg naar herstel is ingeslagen, terwijl 38 procent verwacht dat de pandemie bijna onder controle is.

Omzetontwikkeling 2020-2021 NL Teamleader klanten
Omzetontwikkeling 2020-2021

COVID-19 trof niet alle bedrijven op dezelfde manier. Zo rapporteerden ongeveer evenveel bedrijven een omzetstijging als de mkb’ers die wel zijn geconfronteerd met een omzetdaling. Er is echter één ding waarover nagenoeg alle ondernemers het eens over zijn. Dat is dat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Er is een brede consensus dat de weg naar herstel is ingeslagen en dat zegt iets over de veerkracht van deze ondernemingen. Zo heeft een ruime meerderheid er alle vertrouwen in dat zij in 2021 weer winstgevende groei realiseren. Dat is precies de gedrevenheid die we nodig hebben om uit deze crisis te komen. Desondanks denkt meer dan de helft van de ondernemers wel dat de sector blijvend is veranderd.

– Jeroen de Wit, CEO van Teamleader

Diversificatie als uitweg uit de crisis

Om met zo weinig mogelijk kleerscheuren uit de crisis te komen, kozen veel bedrijven er voor hun activiteiten uit te breiden. Zo besloot ruim een derde risico’s te spreiden en hun blikveld te verbreden door middel van diversificatie. Ook kijkt een grote groep al vooruit en maakt bijna driekwart alweer werk van een langetermijnstrategie. Wel zijn de meeste mkb-bedrijven terughoudend met investeringen. Slechts 19 procent heeft de intentie om te gaan investeren; voor ruim een derde is dit afhankelijk van het verloop van de pandemie en bijna de helft houdt dit jaar nog de hand op de knip. Als het gaat om maatregelen die mkb’ers in het komende halfjaar willen treffen, zegt ruim een kwart zich te willen concentreren op de online verkoop van producten of de ontwikkeling van websites. 17 procent is van plan het marketingbudget te verhogen, terwijl 14 procent nieuwe mogelijkheden in de toeleveringsketen in kaart wil brengen.

https://www.dutchcowboys.nl/nieuws/mkbers-in-zakelijke-dienstverlening-positief-over-toekomst