Amsterdam, 2 november 2020

Het Duurzaam MKB Fonds en Invest-NL slaan de handen ineen om duurzame MKB-ondernemers, die niet terecht kunnen of willen bij de bank, te helpen tijdens de coronacrisis. Het Duurzaam MKB Fonds bevat ruim € 10 miljoen, waarvan Invest-NL € 5 miljoen bijdraagt.

Vanuit verschillende instanties wordt ingeschat dat ongeveer de helft van de MKB-ondernemers als gevolg van de tweede coronagolf liquiditeitsproblemen heeft of krijgt de komende 6 maanden. Voor veel duurzame ondernemers en familiebedrijven blijkt het lastig financiering te vinden wanneer ze liquiditeitskrapte ervaren. Het businessmodel van de eerstgenoemde ondernemers wordt nogal eens als risicovol gezien, zeker in een economische recessie. Familiebedrijven financieren vaak zichzelf en hebben daardoor minder toegang hebben tot reguliere financiering als ze het nodig hebben. Beide type bedrijven zijn vaak de motor van innovatie en de aanjager van een economie die zichzelf niet uitput. Voor een duurzame herstart van de economie is het belangrijk dat deze bedrijven gezond uit de crisis komen.

Het Duurzaam MKB Fonds is dit jaar in het leven geroepen om bedrijven te helpen met een duurzame of maatschappelijk impact. Dit zijn ondernemers die aan één of meerdere ‘Sustainable Development Goals’ bijdragen. Deze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en worden gezien als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het fonds wordt bijeengebracht door Invest-NL en verschillende (oud-)ondernemers en beschikt momenteel over ruim € 10 miljoen. Het fonds kan hiermee Borgstelling MKBCorona kredieten (BMKB-C) tussen € 200.000 en € 2 miljoen verstrekken aan duurzame ondernemers. Het Borgstellingskrediet biedt kansen voor bedrijven die weinig zekerheden kunnen bieden aan financiers, omdat dit gedeeltelijk wordt opgevangen door een staatsgarantie.

Jorine Zandhuis, Business Developer Invest-NL: “Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever maken. Duurzame ondernemers zijn daarvoor van groot belang. Ook tijdens de Covid-19 pandemie. Juist nu! Met deze fonds-in-fonds investering helpen we duurzame ondernemers hun ambities te realiseren, zodat ze onze economie de duurzame herstart kunnen geven die nodig is”.

Jakoba van der Mei, Fondsmanager Duurzaam MKB Fonds: “Veel ondernemers kunnen in deze moeilijke tijd minder makkelijk bij de bank terecht. We willen met het Duurzaam MKB Fonds ondernemers helpen door hun liquiditeitstekort te financieren met een BMKB-C krediet. We kunnen met dit fonds persoonlijke begeleiding bieden en snelheid. Dit doen we omdat iedere case uniek is en de ondernemers vaak snel een concrete oplossing willen om te kunnen blijven ondernemen”.

Voor meer informatie over het fonds en aanmelden zie https://www.duurzaammkbfonds.nl/

Duurzaam MKB Fonds
Het Duurzaam MKB Fonds is opgericht om financiering te bieden aan duurzaam ondernemers die ten gevolge van de corona-maatregelen liquiditeitsproblemen ondervinden of in hun bedrijf moeten investeren. Invest-NL en oud-ondernemers hebben het fonds bijeengebracht. Het fonds wordt beheerd door StartGreen Capital, één van de grootste fondsmanagers in impact financiering in Nederland. StartGreen Capital is opgericht in 2006 en heeft ruim 40 medewerkers. Voor meer informatie zie www.duurzaammkbfonds.nl en www.startgreen.nl

Invest-NL
Invest-NL investeert als impact investor in ondernemingen en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever maken. De focus ligt op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scaleups). Invest-NL financiert en adviseert innovatieve ondernemers volgens het principe ‘impact is het doel, rendement het middel’. Invest-NL werkt altijd samen met andere financiers en is de Nederlandse partner voor Europese investeringsinstellingen. Vanuit het kantoor in Amsterdam werken bij Invest-NL 50 medewerkers. Voor meer informatie zie www.invest-nl.nl