Public consultations

The ECB holds public consultations to seek the views of interested EU citizens, market participants and other stakeholders on key regulations and policies on the Single Supervisory Mechanism.

Direct engagement with the public allows the ECB to benefit from the insights of interested parties and stakeholders, and helps to promote trust.

Ongoing

 20/5/2020 – Public consultation on the draft ECB Guide on climate-related and environmental risks

Consultation period: 20 May to 25 September 2020

DNB zegt hierover:

Consultatie ECB gids klimaat- en milieurisico’s banken

Nieuwsbericht
Datum 28 mei 2020

Omdat klimaat- en milieurisico’s een bron van risico’s voor banken zijn, wordt hier in toenemende mate zowel vanuit de sector, de regelgever als de toezichthouder aandacht voor gevraagd. De ECB heeft daarom een concept gids over de beheersing van klimaat- en milieurisico’s door banken opgesteld.

Ijsberg

De gids bevat dertien aanbevelingen voor banken in de eurozone. Deze aanbevelingen zien op bedrijfsmodellen en strategie, governance en risicobeheer. Verder wordt verwacht dat de banken transparanter worden en de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s verbeteren. De gids bevat verwachtingen over een prudent beheer van klimaat- en milieurisico’s binnen het bestaande kader voor banken en is niet juridisch bindend. De gids is opgesteld door de ECB met de nationale toezichthouders met het doel hoge toezichtstandaarden in de hele eurozone toe te passen. Banken en anderen worden uitgenodigd te reageren op deze gids. Dan kan tot en met 25 september 2020. Meer informatie vindt u op de website van de ECB.

https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-banken/nieuwsbrief-banken-mei-2020/index.jsp