Innovatie en duurzaamheid
Het programma richt zich op alle Groningse mkb’ers, met uitzondering van de visserij en landbouw. Ondernemers die investeren in de verduurzaming en innovatie van hun product of, productieproces kunnen een beroep doen op deze subsidie. Naar verwachting kunnen met deze regeling 25 bedrijven geholpen worden. Dit levert naar verwachting ongeveer 75 nieuwe banen op.

Corona
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol vindt het belangrijk dat de provincie in coronatijd investeert in innovatie bij bedrijven. “We zien dat corona grote invloed heeft op de Groningse economie. Daarom willen we samen met het bedrijfsleven werken aan een toekomstbestendige economie. Belangrijke thema’s daarbij zijn: vernieuwing, duurzame ontwikkeling, vergroening en werkgelegenheid.”

https://www.eemskrant.nl/nieuwe-subsidieregeling-innovatief-en-duurzaam-mkb-groningen-2021-van-start/