De Eemsregio krijgt een kredietunie. Het is de eerste kredietunie in Noord-Nederland.

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers die geld bijeenbrengen dat vervolgens aan de leden kan worden geleend. De oprichters van de Kredietunie Eemsregio, een aantal ondernemers in en rond Delfzijl, vinden dat de banken tekortschieten als het gaat om leningen aan het MKB. De coöperatie richt zich op ondernemers in de gemeenten Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Eemsmond.

Eemsregio krijgt Kredietunie