Brainport-directeur Paul van Nunen.

EINDHOVEN – Een betere kruisbestuiving tussen het regionale midden- en kleinbedrijf. Daar wil Brainport voor gaan zorgen.

Plannen, ideeën en producten van het regionale midden- en kleinbedrijf bij elkaar brengen, en zo krachten en talenten bundelen. Met dat doel wordt er in de regio Eindhoven een speciale ‘innovation board’ opgericht door Brainport Eindhoven.

,,We doen al veel aan begeleiding van het mkb”, zegt Brainport-directeur Paul van Nunen. ,,Maar we willen nu een extra stap zetten door de samenwerking extra te stimuleren, en zo samen met het regionale bedrijfsleven op zoek te gaan naar de producten van de toekomst.”

De bedoeling is dat het initiatief begin volgend jaar van start gaat. ,,We willen beginnen met een stuk of tien ondernemers, maar uiteindelijk moet de raad uitgroeien naar een club van zeker een man of vijftig, zestig. Want dan krijg je echt de kruisbestuiving waar in de regio naar op zoek zijn”, vult de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van economie aan. ,,We kijken hierbij ook nadrukkelijk naar de de Kempen, de Peel en de gemeenten rondom Eindhoven.”

 

Innovatiefonds

Het plan voor de innovation board maakt deel uit van het nieuwe jaarplan voor Brainport, dat Van Nunen en Steenbakkers dinsdag aan de Eindhovense politiek gepresenteerd hebben. Een ander onderdeel van dat plan is de focus op het nieuwe innovatiefonds dat het kabinet naar verwachting komend voorjaar zal presenteren. Met geld uit dat fonds – dat naar verwachting met vele miljarden euro’s zal worden gevuld – worden technische innovaties gefinancierd.

Eerder zal zeiden zowel burgemeester John Jorritsma als wethouder Steenbakkers dat ze er op rekenen dat er ook een flinke subsidiestroom uit dat fonds naar Brainport zal vloeien. ,,We zijn daar uiteraard druk over in gesprek”, aldus Steenbakkers. ,,We zijn volop bezig om bewindslieden en topambtenaren te laten zien hoe ver de regio Eindhoven al is. Als het gaat over artificial intelligence (AI) bijvoorbeeld en wat de toekomstmogelijkheden allemaal zijn van deze nieuwe techniek.”

Uiteraard werkt Brainport komend jaar ook nog verder aan realisatie van de plannen die bekostigd worden uit de zogenoemde Regio Enveloppe van het kabinet. Met de 130 miljoen euro die Brainport uit dat budget krijgt, wordt met name het regionale vestigingsklimaat verbeterd. Zo kan nog voor eind deze maand het definitieve plan voor de nieuwbouw van zwembad de Tongelreep in Eindhoven-zuid worden verwacht.

https://bit.ly/34MmCtX