Groeibedrijven kunnen hun ambities financieren bij de mkb-plusfaciliteit. Het eerste bedrijf heeft nu financiering ontvangen.

De mkb-plusfaciliteit van de provincie heeft een eerste financiering verstrekt aan Microsure in Eindhoven. Dit bedrijf maakt operatierobots en kan dankzij de financiering een volgende stap zetten in ontwikkeling en verkoop van hun product.

Robotchirugie
Microsure heeft financiering opgehaald bij samenwerkende investeerders: het Europese Investeringsfonds (EIF) in samenwerking met provincie en rijk, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en een technologiefonds Innovation Industries. Directeur Ilker Soydan: ‘Microsure kan door de samenwerking met deze investeerders een groter aandeel verwerven de markt voor robotchirurgie. We willen voorzien in de groeiende vraag van zorgverleners naar technologische toepassingen om hun werk sneller, beter en betaalbaarder te maken.’

Groeifinanciering
Grotere mkb-bedrijven die snel willen groeien, kunnen hiervoor moeilijk de benodigde financiering krijgen bij fondsen, banken of overheden, zo bleek in 2017 uit onderzoek in opdracht van de provincie. Door samenwerking met het Europees Investeringsfonds en nationaal investeringsfonds kan de provincie bedrijven toch voorzien van grote bedragen, vanaf ongeveer €5 miljoen, met een hoger risico. Deze mogelijkheden zijn aanvullend op de financieringsmogelijkheden die de provincie al biedt, onder andere via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Sneller op de markt
De provincie verstrekt via de eerder opgerichte mkb-plusfaciliteit leningen en participaties. Zij verwacht door het aanbieden van deze financiering ook private investeerders (zoals banken en pensioenfondsen) over de streep te trekken om te investeren in Brabantse bedrijven. Het kapitaal helpt bedrijven bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe fabriek of het opzetten van grootschalige productie mogelijk te maken. Bedrijven kunnen hierdoor hun product sneller op de markt brengen, in het belang van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Brabant. Het gaat om enkele leningen per jaar.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

https://bit.ly/2UwBWIW