Volgens gedeputeerde Economische Zaken Jan van Run kan “niemand ondernemers zo goed helpen als andere ondernemers. Vanaf het moment van oprichting duurt het gauw een jaar of drie tot er sprake is van daadwerkelijke revenuen. Ondernemers die een kredietunie opzetten investeren, onbetaald, al veel van hun tijd. Het is niet reëel om te denken dat zij ook de opstartkosten voor hun rekening zullen nemen. De provincie investeert graag in het wegnemen van die drempel.”

Provincie Noord Holland opstratsubsidie Kredietunies-290115