Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven daalt

De afgelopen jaren is de uitstaande hoeveelheid zakelijke kredietverlening afgenomen. Enerzijds komt dit doordat banken anders naar risico’s kijken. Anderzijds is ook de vraag naar financiering afgenomen. Nog steeds geeft bijna acht op de tien ondernemers aan geen financiering nodig te hebben. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor van Panteia. Ook de ECB constateert in haar ‘Survey on the access to finance of enterprises’ (SAFE) dat het MKB in Nederland vaak over voldoende interne middelen beschikt om de gewenste investeringen te financieren.

 

Groei investeringen en kredietverlening, % jaar op jaar (bron: NVB, data DNB en CPB)

 

http://bit.ly/2uhfw1Z