Van het Bestuur:

Ook binnen Europa merken we dat overheden zien dat de banken tijdens de coronacrisis hun taak niet ten volle uitvoeren en dat kredietverlening ook door non bancaire initiatieven als een kredietunie de ondernemers kunnen worden geholpen. De Parlementaire Belangengroep van de  Europese  Kredietunies (EUCUPIG) en haar aanhangers van het EP hebben vorig jaar reeds een formele oproep gedaan aan de nationale toezichthouders en centrale banken om ervoor te zorgen dat de kredietverenigingen voldoende steun krijgen tijdens de huidige crisis.

Kredietunies hebben immers een geschiedenis van het verlenen van kritieke diensten bij rampen en noodsituaties door directe financiële hulp te bieden aan hun leden. Met de juiste regelgeving en garanties van de overheid kunnen kredietunies financiële inclusie tijdens deze pandemie bevorderen.

Kredietunies verlenen diensten aan kleine tot middelgrote ondernemingen (mkb/sme) die met een aantal obstakels worden geconfronteerd bij het verkrijgen van krediet, vooral tijdens deze crisis. Ook in Nederland pleiten we voor een betere en bredere aanpak van de kredietverlening voor ondernemers en meer (wettelijke en geldelijke) ondersteuning van de kredietunies.

De oproep werd mede ondertekend door een partij-overschrijdende groep van de kredietuniebeweging in Europa:

  • Europarlementariër Billy Kelleher (covoorzitter van EPCUIG – Ierland);
  • Europarlementariër Paul Tang (vice-voorzitter van EPCUIG – Nederland);
  • EP-lid Frances Fitzgerald (Ierland);
  • EP-lid Barry Andrews (Ierland); en
  • Europarlementariër Caroline Nagtegaal (Nederland).

De leden van het Europees Parlement hebben een concrete lijst met eisen opgesteld om ervoor te zorgen dat kredietunies kunnen blijven functioneren en hun leden kunnen dienen, die nu waarschijnlijk meer dan ooit toegang tot krediet nodig hebben.

Ook de VKN is op meerdere vlakken bezig belet te krijgen bij RVO en EZ om meer gebruik te maken van ons unieke en efficiënte netwerk van kredietunies.