Alternatieve financieringsvormenIn vergelijking met andere Europese landen zoeken Nederlandse ondernemers nog altijd het vaakst een bank om de start van hun bedrijf te financieren. De meeste ondernemingen maken van oudsher vooral gebruik van bancair krediet als financieringsbron. Maar veel ondernemingen klagen dat banken sinds de crisis behoudender zijn geworden met het verstrekken van leningen. Tijd om aandacht te besteden aan alternatieve financieringsvormen.

Uit de sectorprognoses voor het bedrijfsleven 2015 van de Rabobank blijkt voor het eerst sinds jaren dat in 2015 alle sectoren zullen profiteren van economische groei. De economische groei wordt niet alleen gedragen door aantrekkende export en stijgende investeringen. Voor het eerst sinds jaren zal naar verwachting ook de particuliere consumptie in 2015 weer licht toenemen. De daarvoor benodigde investeringen moeten natuurlijk wel kunnen worden gefinancierd. De financiële wereld is echter aan belangrijke ontwikkelingen onderhevig. Banken spelen in Nederland en Europa een dominante rol in de financiering van ondernemingen.

http://bit.ly/2wDZwbC