Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2018

In dit nummer: DNB-bankenseminar future-proof banking union; Behandeling strategisch risico in de ICAAP; Beoordeling herstelplannen middelgrote en kleine banken; Proportionaliteit in resolutieplanning; Ontwikkelingen invoering PSD2; Nieuwe regels voor publicatie van formele maatregelen; Enquête over voorbereiding vierde anti-witwasrichtlijn; Kort nieuws.

 

DNB-bankenseminar future-proof banking union

Towards a future-proof banking union: dat was het thema van het derde DNB-bankenseminar van 15 februari. Een verslag. Lees meer

Bankenseminar

Behandeling strategisch risico in de ICAAP

DNB maakt bij het opstellen van de SREP bij middelgrote en kleine banken gebruik van de EBA-richtsnoeren voor de ICAAP en ILAAP. Lees meer

Beoordeling herstelplannen middelgrote en kleine banken

Middelgrote en kleine banken kunnen snel acteren als zich een crisis voordoet. Wel moeten zij hun herstelplannen op onderdelen verbeteren. Lees meer

Middelgrote en kleine banken kunnen snel acteren als zich een crisis voordoet. Wel moeten zij hun herstelplannen op onderdelen verbeteren.

Integrity Risk

In 2016 en 2017 heeft DNB de herstelplannen beoordeeld van de Nederlandse middelgrote en kleine banken, de zogenoemde less significant institutions (LSI’s). De individuele terugkoppeling heeft inmiddels schriftelijk plaatsgevonden.

Conclusies

De herstelplannen van de meeste LSI’s zijn op een aantal onderdelen van goede kwaliteit. Zo kan het bestuur snel schakelen van de dagelijkse gang van zaken naar een crisismodus. En gebruiken LSI’s een verscheidenheid aan indicatoren om een crisissituatie tijdig te signaleren. Andere onderdelen kunnen verbeterd worden. Zo worden niet alle indicatoren op het juiste niveau afgesteld, waardoor instellingen het stress-signaal te laat kunnen krijgen. Ook worden de scenario’s en herstelopties in veel gevallen niet voldoende (kwantitatief) onderbouwd en voldoen nog niet alle LSI’s volledig aan de EBA-richtlijnen.

Update herstelplannen

DNB verwacht dat alle instellingen hun plannen updaten en de feedback meenemen. Instellingen moeten hun herziene herstelplannen bij DNB indienen. Vervolgens gaat DNB beoordelen of instellingen de feedback voldoende hebben opgevolgd.

Integrity Risk

Proportionaliteit in resolutieplanning

DNB past proportionaliteit toe in de resolutieplanning. In de meeste gevallen bestaat de resolutiestrategie uit een ordentelijk faillissement. Lees meer

Ontwikkelingen invoering PSD2

De recente ontwikkelingen rond de invoering van PSD2 op een rijtje. Lees meer

PSD2

Nieuwe regels voor publicatie van formele maatregelen

DNB maakt in beginsel alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn dit niet, geanonimiseerd of later te doen. Lees meer

Enquête over voorbereiding vierde anti-witwasrichtlijnWitwassen

DNB vraagt banken, levensverzekeraars en betaalinstellingen in een enquête naar hun voorbereiding op de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Lees meer