23 september 2014 – Onlangs opperde het CDA in de Tweede kamer om informele geldverstrekkers aan het mkb fiscale voordelen te verlenen als zij het mkb een geldlening verstrekken. Maar minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangegeven niet te voelen voor de herinvoering van de fiscaalvriendelijke Tante Agaathlening. Het achtergestelde leningenfonds (AGL-fonds) uit het Aanvullend Actieplan mkb-financiering is volgens hem voldoende om risicodragend vermogen te krijgen.

Nu mkb-ondernemingen zo lastig krediet krijgen van de bank, moet het makkelijker worden om in hun naaste omgeving geld te lenen. Onlangs opperde het CDA in de Tweede Kamer de mogelijkheden te laten onderzoeken om informele geldverstrekkers fiscale voordelen te bieden als zij aan het mkb een geldlening verstrekken. De verstrekker moet dan een fiscale vrijstelling krijgen over het geleende geld. Een soortgelijke mogelijkheid bestond eerder onder de Tante Agaathregeling. Minister Dijsselbloem heeft in antwoord (pdf) op de Kamervragen echter laten weten er weinig voor te voelen deze voorgestelde  regeling nieuw leven in te blazen. Omdat via het Aanvullend Actieplan mkb-financiering het AGL-fonds onlangs al is opgericht, is de minister huiverig om nieuwe fiscale maatregelen in te voeren.

beantwoording-kamervragen-over-kredietverlening-aan-het-midden-en-kleinbedrijf