Het Nederlandse MKB maakt voor vreemd vermogen nog altijd het meest gebruik van bancaire financiering. Eind 2015 hadden de grootbanken in totaal 285 miljard euro krediet uitstaan bij het Nederlandse bedrijfsleven, waarvan 130 miljard euro aan het MKB. De laatste jaren is de diversiteit van financieringsvormen wel toegenomen. Zowel leasing en factoring als crowdfunding en kredietunies groeiden in 2015 sterk. En ook MKB-fondsen vervullen een grotere rol. Dat blijkt uit het rapport ‘Diversiteit financieringslandschap neemt toe’ dat economen van de Rabobank vandaag hebben gepubliceerd.

http://bit.ly/1qKYPWh

http://bit.ly/1VhIV2z