Van het Bestuur:

Onze branche wordt steeds meer gezien als een waardevol alternatief voor de financiering van het MKB tijdens de coronacrisis.

De Nederlandse Staat past haar garantieregeling(en) ook aan ten faveure van de non-bancaire financiers zoals kredietunies. De Garantie Ondernemingsfinnanciering (GO), de garantieregeling van de Nederlandse Staat waarbij 50% staatsgarantie gegeven wordt op bancaire leningen vanaf € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen per onderneming gaat namelijk ook gelden voor (geaccrediteerde) kredietunies.