17 oktober 2018

Ronald Kleverlaan: Vandaag wordt een nieuw rapport gepubliceerd door het onderzoeksconsortium Gestapeld Financieren. Dit rapport laat op basis van interviews zien welke kennis en kunde de besluiten van financieel adviseurs van mkb-bedrijven bepalen. Hiervoor zijn 19 uitgebreide interviews gehouden met een diverse groep van mkb adviseurs. Bij de analyse van de resultaten is gekeken naar de thema’s: financieringsdoel, financiers & financieringsvormen, financieringsrisico en het proces.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de mkb-adviseur niet de optimale financieringsoplossing centraal staat, maar een tevreden klant, die zelf bekend moet zijn met de aangeboden financieringsvorm.
De analyses tonen tevens aan dat optimale financieringsvormen volgens de pecking order theory meestal niet worden gevolgd. Bankfinancieringen zijn zo dominant, dat het vrijmaken van intern kapitaal binnen de onderneming door bijvoorbeeld leasing en factoring veel minder wordt toegepast. Ook family, friends and fans door Rao en Kumar (2015) als eerste stap in de financiering genoemd, wordt door mkb-adviseurs weinig genoemd. Er lijkt een splitsing in de markt te voltrekken van eenmalige, dealgerichte financieringsadviezen met relatief weinig adviesuren en adviseurs die uitgebreider financieel advies geven en een lange termijn relatie met de ondernemer opbouwen.

Interessant is dat voor de mkb-adviseur niet de optimale financieringsoplossing centraal staat, maar een tevreden klant. In het handelen overheerst de logica van een banklening, ook als andere opties beter passen. Er bestaan veel meningen over verschillende financieringsvormen, maar geen enkele adviseur lijkt kennis te hebben van alle financieringsvormen. Onze analyse laat zien dat er meerdere economisch rationele oplossingen zijn. Soms is snelheid belangrijker (een ondernemer heeft snel geld nodig, omdat bijvoorbeeld de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar is), soms kan de adviseur maar heel weinig uren aan een advies besteden waardoor hij niet de goedkoopste oplossing kan vinden. Dit zijn allemaal parallelle belangen die op zich redelijk en logisch lijken, maar niet altijd tot de beste financieringsoplossingen leiden.

Tot slot lijkt zich een tweedeling in de markt te voltrekken. Er is de werkwijze van snelle, eenmalige financieringsadviezen met relatief weinig adviesuren. En er zijn adviseurs die uitgebreider financieel advies geven, ook kijkend naar de langere termijn en die een relatie met de ondernemer opbouwen. Hiervoor worden meer adviesuren gebruikt – en dus kosten gemaakt – dan bij de eerste werkwijze.

Het volledige rapport is hier te downloaden.