Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden. De modernisering van de Wet uit 2013 voor het aanbesteden van onder meer diensten en leveringen, volgt op de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Minister Kamp: “Het kabinet wil het aanbestedingstraject voor zowel overheden als het bedrijfsleven efficiënter laten verlopen. Daartoe creëren we elektronische procedures die makkelijker toegankelijk zijn. Hierdoor heeft het MKB meer kans om in aanmerking te komen voor opdrachten. Ook biedt de wijziging overheden extra mogelijkheden om via aanbestedingen, samen met bedrijven  innovaties te ontwikkelen om deze vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij deze bedrijven in te kunnen kopen.”

http://bit.ly/2al7QCI

http://bit.ly/29Y4bM3