23 november 2016

Hoewel de WtK sinds 1 januari van dit jaar in Nederland van kracht is geworden, had de Europese Commissie nog niet het formele groene licht gegeven. Weliswaar had de Commissaris Lord Jonathan Hill schriftelijk aan onze Minister Dijsselbloem beloofd deze formele omissie te repareren, maar de heer Hill trad voortijdig af bij de uitslag van de Britse Brexit verkiezingen. Vanmorgen is de DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL gepubliceerd, waaruit o.a. blijkt dat de Europese Commissie het voorstel voor invoering in Nederland ondersteunt. Zie hiervoor de pagina’s 10 en 17 van bijgevoegd document.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-854-F1-EN-MAIN.PDF