Covid-19 of Konkurs-20?
De Lock-up-ramp
We raakten vanaf maart langzaam gewend aan de dagelijkse update op het Journaal aangaande Covid-19. “Vandaag: 781 nieuwe gemelde besmettingen, 230 mensen opgenomen op de IC, er stierven vandaag 114 patienten. Het aantal IC- bedden komt hiermee op 1167”. De pandemie heeft inmiddels meer slachtoffers geeist dan de Watersnoodramp van 1953 met toentertijd ruim 2500 doden. Vreselijke cijfers. Vooral voor de getroffenen. We richtten ons als Nederland direct op het bestrijden van het virus en gingen op 15 maart in de intelligente lock-down. De Regering Rutte toonde daadkracht om de burgers tegen het virus te beschermen. Maar beschermden ze
ook de ondernemers tegen de gevolgen van het virus? Voorkomen de ondersteuningsmaatregelen ook daadwerkelijke Konkursen (faillissementen)?

Tijdbom
Er tikt namelijk een economische tijdbom die pas later dit jaar afgaat. De coronapandemie heerst wereldwijd, het laat zijn sporen economisch meer achter dan verwacht en volgens de Europese kredietverzekeraars zal het aantal bedrijfsfaillissementen in 2020 ongekend toenemen. De wereldeconomie zal naar verwachting in 2020 twee keer
zoveel instorten als in de fnanciële crisis na 2008. De verliezen zijn even groot als de economische macht (BBP) van Duitsland en Japan samen.
Dit laat sporen achter als een meteorietinslag, is niet van de ene op de andere dag opgelost en zal niet snel verdwijnen.


Door de coronacrisis kan het aantal Nederlandse faillissementen in 2021 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2019. Verwacht wordt dat 1,5% tot 2,5% van de bedrijven volgend jaar bankroet gaat, wat neerkomt op 6500 tot 10.000 faillissementen!
Hierbij zijn ze overigens uitgegaan van een scenario waarbij geen sprake is van een tweede lockdown in het najaar. Nederland staat daarmee nu in de top-10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. Met een stijging van 42% ten opzichte van 2019 staat ons land op de zevende plaats. Dit komt mede door onze sterke afankelijkheid van het buitenland.


Noodmaatregelen
Tijd voor Echte Noodmaatregelen zou je zeggen. Maar in plaats van het opzetten van een Economisch Deltaplan met een snelle uitrol hield deze regering het op een kleine dijkverhoging. 

……

Daarom vraag ik uw aandacht voor de werking van kredietunies in Nederland. Deze cooperaties zonder winstoogmerkt kennen een landelijk dekkend netwerk met zo’n 40 kredietunies die met elkaar reeds voor circa € 20 miljoen aan kleine kredieten aan 1109 mkb-ondernemers hebben verstrekt met een gemiddelde grootte van bijna € 80.000.
Juist in deze voor mkb-ondernemers moeilijke tijden, zijn kredietunies dé oplossing als het gaat om de snelle,persoonlijke en goedkope uitvoering van de coronamaatregelen. De ondernemersleden van een kredietunie zijn namelijk gewend om risico, rendement, kennis, ervaring en netwerken met elkaar te delen, als uitdrukking van de gemeenschappelijkheid, ook wel de ‘Common Bond’ genoemd.
Een kredietunie combineert het belang van haar ondernemersleden, die door risico, rendement, kennis, ervaring en netwerken te delen, hopen een hoger algemeen doel te bereiken. Ze bereiken dit door voor ieder verstrekt krediet de benoeming van een coach (vaak een geldgevend ondernemerslid) als voorwaarde te stellen. Van ondernemers voor ondernemers. Zonder coach geen krediet. Kredietunies verstrekken vooral kleine kredieten aan kleinbedrijf-ondernemers. Zij kijken eerst naar de ondernemer en zijn of haar ondernemerskwaliteiten, vervolgens naar de cashflow en pas daarna naar de zekerheden. De mkb-ondernemer krijgt immers krediet van een groep mensen, niet van een gezichtsloze grote financiële instelling. Twee jaar geleden zijn de onder de koepel VKN georganiseerde kredietunies het ‘Access to Finance’-project gestart, een initiatief van de Europese Unie.
………..

Covid-19 of Konkurs-20_HYP04_2020