In de wetgeving rond de jaarrekening en het jaarverslag is een categorie ondernemingen toegevoegd: de micro-onderneming. De rapportageplicht voor de categorie micro-ondernemingen is nog verder terug gebracht dan al van toepassing was op de categorie kleine ondernemingen.

De nieuwe wetgeving, gebaseerd op de Europese richtlijn 2013/34/EU van juni 2013, is in Nederland van kracht geworden per 1 november 2015.

Henk Uunk Tweuus- Nieuwe definitie Micro-onderneming