Commissie structuur Nederlandse banken, onder leiding van Herman Wijffels: “Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen”

De banken dwingen toch krediet te verstrekken heeft niet zoveel zin. De commissie breekt daarom een lans voor nieuwe, alternatieve financieringsvormen: crowdfunding, kredietunies, de onderhandse markt van de zogeheten private placements en speciale mkb-obligaties. Om die tot wasdom te laten komen, is wel regelgeving gewenst. Een mooie taak voor de minister van Financiën.

Recent zijn alternatieven opgekomen die in deze leemte zouden kunnen voorzien: • Kredietunies: deze zijn op dit moment in oprichting in verschillende regio’s en bedrijfstakken. Kredietunies kunnen een waardevolle rol vervullen voor de kredietverlening aan kleinere bedrijven. Hun toegevoegde waarde bestaat erin dat ervaren ondernemers kredietaanvragen beoordelen, kredieten monitoren en/of de deelnemers gezamenlijk het risico dragen. Voor kredietunies is passend toezicht nodig, dat niet zwaarder is dan het businessmodel met zich brengt. • Crowdfunding: recent zijn hiervoor platforms opgericht, waarmee voor het eerst ook grotere bedragen (tot € 1.000.000) zijn opgehaald. • Financiering door institutionele beleggers: in het verleden bestond in Nederland een onderhandse markt, waar bijvoorbeeld pensioenfondsen direct krediet verleenden aan bedrijven. • MKB-obligaties: door leningen van banken aan het midden- en kleinbedrijf te securitiseren, worden deze omgezet in MKB- obligaties. Deze kunnen vervolgens geplaatst worden bij (institutionele) beleggers.

rapport-naar-een-dienstbaar-en-stabiel-bankwezen