Gepubliceerd op 9 april 2020

De coronacrisis dwingt veel bedrijven om een pas op de plaats te maken. De coronacrisis geeft bedrijven echter ook de mogelijkheid om achterstallige projecten op te pakken, juridisch het bed op te schudden en zich gedegen voor te bereiden op wat er allemaal nog komen gaat. Wat kunt u doen om de gevolgen voor uw bedrijf te beperken en welke acties kunt u ondernemen in de coronatijd?

PERSONEEL

 • Gaat u voor steunmaatregelen zoals de NOW bij omzetverlies, of is het noodzaak om juist nu een reorganisatie door te voeren? Maak een goede afweging en keuze, beide is niet mogelijk!
 • Neem de tijd om uw arbeidscontracten en personeelshandboek te updaten.
 • Kijk naar mogelijkheden om te besparen op loonkosten: arbeidsduurverkorting, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het stopzetten van vergoedingen.
 • Kijk of u met uw werknemers overeen kunt komen om vakantiedagen op te nemen.
 • Hoe voorkomt u dat uw personeel na de crisis ineens tegelijk op vakantie wil?
 • Hoe kunt u voorkomen dat werknemers (straks) niet meer willen terugkomen op het werk?
 • Neem als goed werkgever maatregelen om werknemers zoveel mogelijk te beschermen om aansprakelijkheid te voorkomen. Dat geldt ook voor de thuiswerkplek.
 • Zorg dat vertrouwelijke informatie van cliënten en werknemers goed beschermd is bij thuiswerken.
 • Kijk welke mogelijkheden er zijn om thuiswerkend personeel te monitoren.

EXPATS

 • Herzie uw regeling voor buitenlandse reizen.
 • Let op de visa van uw werknemers van buiten de EU. Deze worden niet verlengd als daar vanwege de coronacrisis geen gebruik van wordt gemaakt.

ONDERNEMING

 • Maak gebruik van steunregelingen zoals de Borgstelling MKB en de eenmalige tegemoetkoming van het Noodloket.
 • Denk aan regelingen voor uitstel van het betalen van belasting.
 • Neem maatregelen voor het geval dat de jaarvergadering niet (tijdig) plaats kan vinden.
 • Meld tijdig betalingsonmacht en vergeet niet uw jaarstukken tijdig te deponeren.
 • Houd ook tijdens de coronacrisis rekening met de rechten van uw ondernemingsraad.

CONTRACTEN

 • Controleer uw contracten op regelingen voor overmacht. Doet uw wederpartij daar wel terecht een beroep op? Kunt u daar zelf een beroep op doen?
 • Check of uw verzekering schade als gevolg van overmacht dekt en of de coronacrisis daaronder valt.
 • Onderzoek of u schade kunt verhalen op uw leverancier als deze niet levert.
 • Laat uw algemene voorwaarden en standaard contracten checken.
 • Maak duidelijke afspraken met uw provider en softwareleverancier over aansprakelijkheid voor hacken bij thuiswerken.

VASTGOED

 • Vraag om verlaging van uw huurprijs.
 • Controleer of uw winkel open moet blijven, ook al heeft u nauwelijks omzet.
 • Neem maatregelen om uw winkel of kantoor veilig te houden voor uw werknemers en bezoekers.

 ADVIES NODIG?

Russell Advocaten helpt u graag met nog meer adviezen op maat voor uw bedrijf. Neem contact op met ons coronacrisisteam:

of bel 020-301 55 55. Meer informatie over onze tips vindt u ook op onze pagina met Q&A over de coronacrisis en in onze brochure voor ondernemers.

https://bit.ly/2x7TTV8