Wie als ondernemer bij de bank aanklopt voor een financiering vist in deze tijd steeds vaker achter het net. Meer en meer zoekt de ondernemer daarom naar alternatieve
financieringsvormen. Hiervan zijn er legio, maar de laatste jaren springen crowdfunding en
een financiering via de kredietunie het meest in het oog. Wat houden deze nieuwe
financieringsvormen nu in en hoe gaat dat in zijn werk? In deze blog een korte uiteenzetting met enkele tips.
Veel eisen, vaker nee Sinds de kredietcrisis zijn banken meer terughoudend geworden in het verlenen van krediet. Alleen een gedegen businessplan en goede financiële resultaten in het verleden bieden geen garantie meer voor succes. Tegenwoordig worden er strengere eisen gesteld, wil je als ondernemer voor een bankkrediet in aanmerking komen. Drs. Harry Huizing AC, http://hhfinance.nl

HH Finance Crowdfunding en kredietunie als alternatieven voor bankfinanciering