Geplaatst op: 09 april 2015

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het eerste kwartaal van 2015 ruim 23% gedaald t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal daalde het aantal aanvragen met 9%. IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

IMK-Bijstandsaanvragen MKB dalen verder-090415