Het concept wetsvoorstel kredietunies, werd op 28 februari j.l. openbaar. Het wordt tot 1 april ter inspraak voorligt. Op basis van de binnengekomen reacties zal het voorstel eventueel worden bijgesteld, voordat het definitief bij de Raad van State/Tweede Kamer wordt ingediend. Komende tijd worden in Brussel acties ondernomen om ruimte te bepleiten in de Europese regelgeving.

20140225 Wetsvoorstel toezicht kredietunies EvH