De waarde van leningen die door Nederlandse banken zijn verstrekt aan niet-financiële bedrijven was vorig jaar 2,1 procent lager dan in het jaar daarvoor. De negatieve trend van de afgelopen jaren is zich dus blijven doorzetten. Vooral bedrijven op zoek naar kleine leningen (minder dan 250.000 euro) hebben het moeilijk.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The big business of small business‘, dat in opdracht van Funding Circle werd uitgevoerd door Oxford Economics. Uitstaande bankleningen voor niet-financiële ondernemingen zijn tussen juli 2012 en het eind van vorig jaar met maar liefst 18 procent in waarde gedaald. In december was de waarde, met 255 miljard euro, de laagste stand die in Nederland is gemeten sinds we midden in de financiële crisis zaten.

Uitstaande leningen door banken

Vooral mkb met kleinere lening getroffen

Volgens het onderzoek is deze situatie het moeilijkst voor bedrijven die een aanvraag doen voor een kleine lening. De totale waarde van leningen onder de 250.000 euro die door de drie grootbanken werden verstrekt aan het Nederlandse mkb is tussen het eerste kwartaal van 2015 en het derde kwartaal van vorig jaar met 12 procent gedaald. In diezelfde periode daalde de waarde van leningen tussen de 250.000 en 1 miljoen euro met ‘maar’ 10 procent en leningen hoger dan 1 miljoen euro met 4 procent.

‘Bank niet nodig als financieringsbron’

Er zijn steeds meer midden- en kleinbedrijven in Nederland die aangeven dat geld lenen bij de bank voor hen niet relevant is. Een enquête van de Europese Centrale Bank laat zien dat 83 procent van het Nederlandse mkb dat bankleningen als irrelevant zag, dit vond omdat zij de bank niet nodig hadden als financieringsbron. Ter vergelijking: het Europees gemiddelde ligt op 76 procent. “Dit suggereert dat Nederlandse bedrijven sterker zijn afgestapt van de traditionele banklening dan hun Europese tegenhangers.”

Veel mkb's in Nederland vinden geld lenen bij de bank niet relevant

Vraag naar alternatieve financiering stijgt

Tegelijkertijd met de trend dat meer en meer kleine bedrijven bankleningen irrelevant vinden, stijgt de vraag naar andere vormen van externe financiering. Onderzoek van de Financieringsmonitor liet al zien dat 36 procent van het mkb in de toekomst hun heil zou zoeken bij alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding en online leenplatforms.

Impact van Funding Circle

Oxford Economics keek in haar onderzoek ook naar de impact van online leenplatform Funding Circle op onze vaderlandse economie. Het blijkt dat kleine ondernemingen die vorig jaar via Funding Circle geld leenden in ons land voor meer dan 140 miljoen euro hebben bijgedragen aan de economie en zo’n tweeduizend banen tot stand hebben gebracht. Ook hebben deze bedrijven ongeveer 50 miljoen euro extra belastinginkomsten gegenereerd voor de staat.

2.010 nieuwe leningen via Funding Circle in 2018

Vorig jaar werden iets meer dan tweeduizend nieuwe leningen verstrekt via Funding Circle Nederland, wat bijna drie keer zoveel is als de situatie een jaar daarvoor. Deze nieuwe leningen hadden een totale waarde van 81 miljoen euro, bijna twee keer zoveel als de waarde in 2017. De gemiddelde lening verstrekt via Funding Circle in 2018 was 38.300 euro waard. Het merendeel van deze leningen ging naar kleine Nederlandse bedrijven met een omzet van minder dan 500.000 euro.

Leningen via Funding Circle

https://bit.ly/2YbaMpJ