Nog maar de helft van de externe financiering van het MKB wordt verzorgd door banken, terwijl in de jaren vóór 2008 (het jaar dat de crisis uitbrak) vrijwel elk bedrijf voor zijn vreemd vermogen was aangewezen op de bank. Lag het afwijzingspercentage in die tijd nog op gemiddeld 10 procent, in de crisisjaren steeg het aantal afwijzingen fors. Het afwijzingspercentage daalde afgelopen jaar weliswaar iets, maar met zo’n 25 procent scoort Nederland nog altijd het hoogst van alle landen in de eurozone.

Inderdaad zijn de mogelijkheden voor bancaire financiering sinds het uitbreken van de crisis afgenomen, beaamt financieringsspecialist Ivo Blij van zakenbank NIBC, die zich speciaal richt op het middenbedrijf. Blij: ‘De belangrijkste oorzaak is toch vooral dat banken tegenwoordig aan veel strengere regels moeten voldoen, waardoor ze een stuk kritischer zijn geworden bij de beoordeling van kredietaanvragen. Dat laat onverlet dat er nog steeds wel degelijk volop kansen zijn, ook voor maakbedrijven. Voor de juiste propositie is er altijd wel geld beschikbaar. Het is dan wél belangrijk om als ondernemer goed beslagen ten ijs te komen.’ Het brengt Blij tot de volgende aanbevelingen:

http://bit.ly/1UXBrAx