MKB Kredietcoach:
Het SER rapport staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar verschenen een rapport van
McKinsey en een gezamenlijke kamerbrief van de Ministeries van Economische Zaken
en Financien. Verleden jaar zomer deed de commissie Hoek ook al de nodige
aanbevelingen. Aan analyses en voorgestelde maatregelen om financiering aan het MKB
ontbreekt het niet. Gemeenschappelijke conclusie alle partijen in de financieringsketen
ervaren de nodige hindernissen bij financieringen tot € 1 miljoen.
Een groot deel van de financieringsaanvragen in het MKB wordt niet gehonoreerd. Daar
komt bij dat veel financieringsaanvragen bij meerdere partijen worden ingediend. Al die
afgewezen aanvragen zorgen voor vervuiling in de financieringsketen, die wordt betaald
door ondernemers die hun aanvraag wel goed voorbereiden en gehonoreerd zien. Het
zou goed zijn als we in Nederland een cultuur ontwikkelen waarbij partijen in de
financieringsketen zich bewust zijn van het feit dat een financieringsaanvraag niet
vrijblijvend is en de goed voorbereide ondernemer de revenuen plukt van zijn
inspanningen.

Jan Wietsma Kanttekeningen bij SER rapport 231014