Het wordt veel gezegd en herhaald: het mkb is de motor van onze economie. Dat is inderdaad waar: de helft van het bruto binnenlands product komt binnen via het mkb. Maar de laatste jaren hapert de motor.

Banken zijn minder scheutig met leningen aan mkb-bedrijven en de bedrijven zelf vragen veel minder vaak krediet aan. De afgelopen vier jaar kreeg nog maar 12% van de bedrijven het volledige bedrag geleend op het moment dat een lening werd aangevraagd, het Europese gemiddelde is 25%.

John Greijmans BrightIdeas-270614