Het kabinet wil voor de zomer maatregelen nemen om de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) te versterken.

Er komt een werkgroep die voorstellen gaat doen. De ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) schrijven dat woensdag aan de Tweede Kamer.

Document1