Van het bestuur:

Gelukkig zijn er nog wakkere Kamerleden die zien dat overheidsmaatregelen wel eens hun doel voorbijschieten en beter getoetst moeten worden aan de praktijk. Zo ook Mustafa Amhaouch in zijn reactie op de uitvoering van de KKC regeling. Een mening die regelrecht uit eerdere bestuursberichten van de VKN zou kunnen komen en volledig weergeeft wat wij dagdagelijks als bestuur van de belangenorganisatie van Kredietunies ervaren.

“Slechts 7 procent van de totale capaciteit van  €750 miljoen euro uit de Kleine Kredieten Corona garantiestelling (KKC) is op dit moment terecht gekomen bij ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen. Dit terwijl de regeling al een jaar bestaat”, aldus Mustafa Amhaouch in zijn oproep op de site van de Business Club van zijn partij CDA.

,,Grootbanken zijn niet ingericht voor kredieten van pakweg €15.000 tot €250.000. De kosten voor de kredietverlening zoals audit en compliance staan voor hen niet in verhouding tot het kredietbedrag. Bovendien is de rente van 4 procent niet lucratief waardoor grote banken zich minder snel wagen aan de kleine kredietverstrekking. Daarom moet er een mkb-bank komen die slagvaardig en voortvarend kleine en middelgrote ondernemers kan helpen. Ik hoor verhalen van ondernemers die een krediet aanvragen maar toch failliet gaan omdat de reddende euro’s op zich laten wachten.’’

Een warmer pleidooi om gebruik te maken van de diensten van een geaccrediteerde Kredietunie is er niet…..,want een Kredietunie is immers alleszins geschikt om de rol van de gevraagde MKB-bank in te vullen! Daarom roepen we de heer Amhaouch (en de rest van de Kamer)  op om met ons te werken aan een plan waarin we de rol van de Kredietunies nog verder kunnen onderbouwen en invullen. Want wat te denken van het volgende:

Driekwart mkb-kredietaanvragen wordt afgekeurd!

Dhr. Amhaouch vroeg de Kamer eerder deze week om haast te maken met zijn voorstel van 20 november vorig jaar om een fonds op te richten voor alternatieve financiers voor ondernemers zoals een mkb-bank.

,,Ik hoor van kredietadviseurs dat maar liefst driekwart van alle kredietaanvragen wordt afgekeurd. Reden is veelal dat het aanvragende bedrijf financiële problemen heeft. Nogal wiedes, daar is die regeling per slot van rekening voor bedoeld. Zo is deze financiële reddingsboei eerder een anker om de ondernemer kopje onder te laten gaan.’’

Vanuit de VKN kunnen wij dhr. Amhaouch voeden met onze ervaringen en verbetervoorstellen en samen voorstellen indienen om de regelingen beter, sneller en goedkoper uit te laten voeren.

Laten we beginnen!

Bron: de Ondernemer

https://www.deondernemer.nl/verkiezingen/kkc-garantiestelling-amhaouch-cda-mkb-bank~2798271