Verenigingsnieuws

Op 8 november j.l. hebben de Tweede Kamerleden Amhaouch, Bruins, Moorlag en Stoffer de MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ingediend. De motie is unaniem aangenomen:  “De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kredietunies een mooie aanvulling zijn op het aanbod van mkb-financiering; overwegende dat het zonde zou zijn als deze financieringsvorm omvalt en er brancheorganisaties zijn die bezien op welke wijze de levensvatbaarheid van deze financieringsvorm het beste kan worden geborgd; verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren hierbij van de brancheorganisaties, en gaat over tot de orde van de dag”. Vervolgens liet het onderzoekbureau KplusV ons op 11 december weten: “Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij gevraagd om een quick scan uit te voeren naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van de beide brancheorganisaties. We willen graag het onderzoeksproces starten met interviews met de beide brancheorganisaties. Vervolgens interviewen we zes kredietunies…….”

Ledenraad

Frank de Laat, voorzitter: Onze beweging is in 2018 gegroeid, zowel in aantal werkende kredietunies, totaal uitgezette middelen als in gecreëerde werkgelegenheid. Dit alles is mogelijk gemaakt door vrijwillige MKB ondernemers, projectleiders en leden van kredietunies. Hun enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen is naast de bereidheid om spaargeld ter beschikking te stellen en kredietnemers te coachen van onschatbare waarde voor de toekomst van kredietunies in Nederland. WIJ danken iedereen voor de getoonde inzet en betrokkenheid en wensen u allen een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe!

KNieuwsbrief 24