Kredietunies Corona-bestand, MKB kredietvraag afgenomen?
Bijna alle Common Bond kredietunies hebben haar kredietnemende leden vanaf het begin van de pandemie
enkele maanden uitstel aangeboden van betaling van rente en/of aflossingen. Enkele kredietnemende leden
hebben daarvan gebruik gemaakt. Maar het overgrote deel van de ruim 351 kredietnemers niet. Wel hebben
de meeste kredietnemers de ruimhartige door de overheid aangeboden Corona-kredietfaciliteiten zoals
Now, Togz, Tozo en KKC aangevraagd en gekregen. Dit is waarschijnlijk de oorzaak dat de kredietvraag bij
kredietunies zelf dit kwartaal is afgenomen. MKB ondernemers hebben hetzij minder geïnvesteerd door de
onzekerheden van de pandemie, hetzij de reguliere kredietvraag bij het MKB is deels door de
steunmaatregelen gedekt.
Tot op heden zijn door kredietunies geen faillissementen, noch bedrijfsstakingen door Corona gemeld.
Natuurlijk zijn kleine bedrijven meer “agile”, beter in staat om de tering naar de nering te zetten en sneller
nieuwe innovaties, producten of diensten te onderzoeken in nieuwe markten, dan grotere bedrijven, maar het
pure ondernemerschap is wel een voorwaarde! Het kredietnemend lid van een kredietunie staat er niet alleen
voor. Hij of zij doet een beroep op de kennis, ervaring en netwerken die binnen de kredietunie aanwezig zijn.
De geldgevende leden van de kredietunie hebben een weloverwogen eigenbelang om ieder kredietnemend lid
te ondersteunen. Kennelijk werken de Common Bond en de intensieve coaching in tijden van gevaar en crisis,
in het voordeel van kredietunies. De gemiddelde default risk op jaarbasis nam af tot 1,15% over de gehele
portefeuille.

Nieuwsbrief 31 Kredietunie Nederland -30 september 2020