Financial Engineering voor MKB ondernemers
Sinds het nieuwe bestuur en onze nieuwe directeur op onze ALV van 26 november vorig jaar zijn toegetreden, heeft zich een aantal stormachtige ontwikkelingen voorgedaan. Uit een eerder uitgevoerde enquête uit 2017 bleek dat kredietunies weinig moeite hadden met het financieren van kredietaanvragen, maar grote moeite bij het vinden van acceptabele kredietnemers (geen fantasten en wolkenfietsers). Kredietunie Nederland heeft een groot aantal Regionaal werkende leden-kredietunies en enkele Sectorale leden-kredietunies, zie https://www.kredietunierotterdam.nl/leden/. Sectorale kredietunies werken in principe in het hele land; regionale kredietunies binnen hun eigen regio. Voorbeelden van sectorale kredietunies zijn SheCredit (vrouwelijke ondernemers), Kredietunie Slim Geld (microfinanciering tot € 50.000,-), Kredietunie MKB Bedrijfspanden (financiering bedrijfsonroerend goed via hypotheken), Chinese Kredietunie Nederland (Chinese ondernemers), Binnenschippers Kredietunie Nederland (Binnenschippers), Kredietunie Agrarische Ondernemers en Kredietunie Bakkerij Ondernemers.

Deze sectorale kredietunies kunnen met regionale kredietunies samenwerken,  specifieke kennis delen en vice versa. Hierdoor kan door deling van kennis, ervaring en netwerken het kredietrisico worden beperkt. Anderzijds kunnen financieringsaanvragen met elkaar worden gedeeld, waardoor iedere kredietunie beschikbare financiële middelen aan meer kredietnemers kan verstrekken. Ook hierdoor kan het kredietrisico worden verkleind. Dit stapelen van financieringsbronnen heeft de afgelopen jaren al gewerkt bij samenwerking met banken. Een volgende stap is stapelen met elkaar en met andere non-bancaire financiers, zoals crowdfunding platforms, lease- en factoring bedrijven en Business Angels. Het bestuur heeft een groot aantal tussenpersonen (VKA’s: Verbonden Kredietunie Adviseurs. Dit model en deze term is afkomstig van onze medebestuurder Henk Folkers) bereid gevonden om de bij hen aangeboden kredietaanvragen door te verwijzen naar onze Vereeniging en via deze aan te kunnen bieden bij onze leden. Vaak leidt dit tot financiering van een kredietaanvraag door meerdere kredietunies, c.q. meerdere non-bancaire financiers.

Nieuwsbrief 33 Kredietunie Nederland -31 maart 2021