Ook dit jaar presenteerde Douw en Koren hun cijfers over crowdfunding in Nederland. De afgelopen jaren lieten de cijfers elk jaar een verdubbeling zien van het via crowdfunding geïnvesteerde bedrag in Nederland. Dit jaar geen verdubbeling, maar een groei van 33%. Toch is het bij dit soort cijfers  goed om verder te kijken: wat zeggen die cijfers eigenlijk? Hoe is het deze 33% stijging tot stand gekomen en hoe verhoudt het zich tot vorige jaren? Ik heb het altijd een gemiste kans gevonden dat dit in weinig rapporten naar voren komt. Vorig jaar ben ik daar dus mee begonnen, dit jaar weer een update.

Totale plaatje

Het totale bedrag dat via crowdfunding in Nederlandse projecten is geïnvesteerd blijft dus stijgen. Het aantal projecten dat met dit bedrag wordt mogelijk gemaakt ook. Opvallend, het gemiddelde bedrag per project stijgt bijna niet.

Cijfers crowdfunding Nederland 2016

Een stijging van ‘maar’ 33% ten opzichte van 2015 lijkt overigens misschien relatief klein, maar niet als je dat in euro’s doorrekent. Deze 33% stijging zorgt voor een extra bedrag van ongeveer 41 miljoen euro, dat is meer dan in 2013 in totaal via crowdfunding is opgehaald.http://bit.ly/2jJ4BVo

Douw en Koren: http://bit.ly/2jiCbFj

Fundwijzer: http://bit.ly/2i1Byza

Crowdfundmarkt: http://bit.ly/2jQb0SV