Van het Bestuur

Het wil maar niet lukken. Voor werknemers in vaste loondienst geldt dat het Pensioenakkoord niet dat doet wat het moet doen ( en ook weer op uitstel en onuitvoerbaarheid kan rekenen) en de ZZP bevolking mag weer wachten op een toekomstige verplichtstelling die al voor de invoering onuitvoerbaar blijkt. Want het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dat door werkgeversorganisaties, vakbonden en zelfstandigen is gedaan, stuit op grote problemen in de uitvoering. Daardoor is “invoering binnen afzienbare termijn niet haalbaar”, zegt demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Een ander woord voor: “Ook daar ontbreekt het perspectief voor het MKB en wellicht is het vaccin eerder gezet… (alhoewel..).”

Hij gaat op zoek naar een alternatieve “aanvliegroute” ( leuk voor een Koolmees..), maar invoering van zo’n verzekering duurt sowieso jaren, waarschuwt hij.

Vorig jaar presenteerden de organisaties in de Stichting van de Arbeid een voorstel tot een verzekeringsstelsel. Daarmee moeten zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) uiteindelijk verplicht worden zich te verzekeren voor het geval ze niet meer kunnen werken. Daarmee stellen ze zich zeker van een inkomen als ze arbeidsongeschikt raken. Hier moeten ze dan maandelijks een premie voor betalen. Deze verplichting is afgesproken in het pensioenakkoord, omdat de linkse partijen en de vakbonden het een belangrijkste stap vinden om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers in dienst te verkleinen.

Uitvoeringsproblemen

Belangrijk aspect van het voorstel was dat zelfstandigen veel ‘keuzevrijheid’ kregen, waardoor de hoogte van de premie flink kan verschillen. Ook is er een ‘opt-out’ voor zelfstandigen met een afdoende private verzekering. Het kabinet vindt deze onderdelen belangrijk, omdat zelfstandigen flink van elkaar verschillen. Maar nadat Koolmees het voorstel had voorgelegd aan de beoogde uitvoerders UWV en Belastingdienst, bleek dat juist dat aspect uitvoeringsproblemen met zich meebrengt.

Waarmee eens te meer bewezen is dat een overheid altijd een “one size fits all” oplossing biedt en geen maatwerk kan leveren.

Daardoor kijkt de bewindsman nu naar alternatieve manieren om de verplichte verzekering te regelen, hoewel hij wel zoekt naar een mogelijkheid die “recht doet aan het advies van de Stichting”. Ga maar aan staan. Een Toeslagenaffaire in the making!

Er wordt gekeken of de regeling misschien bij een andere wet kan aansluiten ( nu pas???). Hoewel de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering officieel aan een nieuw kabinet is, blijft Koolmees in gesprek met de uitvoerders en de belangenorganisaties om tot een nieuw plan te komen. Schuif maar lekker door…

Hoe dan ook duurt het “jaren” voordat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen “van rekentafel naar praktijk” is omgezet.

En daarmee jaren voordat we bij een kredietbeoordeling van een Krdietunie het al dan niet verzekerd zijn een onderdeel van onze acceptatie kunnen maken. Tot zover het perspectief als een vergezicht in de afgrond…

Bron: ANP