Banking Review, herfst 2013, Column Roland Lampe: Door strengere toezichteisen en oplopende risico’s kunnen banken in Nederland steeds moeilijker kostendekkende kredieten verlenen aan het MKB. Ook als de economie weer aantrekt zijn zij niet meer in staat volledig aan de kredietvraag vanuit het MKB te voldoen. Banken worden selectiever, vragen een hogere vergoeding en meer zekerheden. Door hun focus op kosten en automatisering is er nauwelijks nog ruimte voor relatiebankieren. Dat terwijl MKB ondernemers juist behoefte hebben aan begeleiding en een persoonlijk gesprek met de bank.

Banking Review herfst 2013