Nieuwsbrief december 2018

Lustrum

1 april 2019   Save the date

Het 1e lustrum van de Kredietunie Eemsregio komt in zicht! Op maandagavond, 1 april 2019 hopen wij dit gezamenlijk te vieren in het Eemshotel waar onze leden Bert en Jannie Boer ons de ins en outs van het Eemshotel laten zien en proeven. Dit wilt en mag u niet missen.

Tevens heeft het bestuur diverse suggesties ontvangen om een goed doel of maatschappelijke organisatie, in de Eemsregio, in het kader van ons 1e lustrum te sponsoren.
Uit al deze inzendingen heeft het bestuur besloten een bijdrage te leveren aan de Stichting Oude Groninger Kerken die een kijkboek heeft gemaakt over de geschiedenis van de oude kerken ‘De kerk als tijdmachine’.
Met onze bijdrage krijgen alle 49 basisscholen in ons werkgebied, per school, 2 kijkboeken van ons cadeau.

Uit het bestuur

In 2019 zit de 1e termijn van onze voorzitter, Fred Bagnay, er op. Fred heeft aangegeven zich ook voor een volgende termijn beschikbaar te stellen, waarvoor het bestuur hem bij voorbaat dankbaar is. Dit neemt echter niet weg dat het mogelijk is tegenkandidaten te stellen voor de functie van voorzitter voor een periode van 3 jaar. Ben u geïnteresseerd in de functie van voorzitter? Meld u dan aan bij het secretariaat.

Nieuwe kredietbeoordelaar

Wij zijn blij dat Klaas Jan Bruggers heeft aangegeven zich te willen inzetten als kredietbeoordelaar van de Kredietunie. Klaas Jan heeft zijn sporen verdiend bij de Rabobank Noord Groningen, standplaats Delfzijl, als adviseur MKB. De jarenlange opgebouwde ervaring in de regio kan dus vanaf nu ook worden gedeeld met de leden van de Kredietunie. Klaas Jan, welkom!

Nieuwe leden / kredietnemers

De economie trekt aan, en dat merken wij in de Eemsregio. In 2018 zijn een aantal kredieten versneld afgelost waardoor de Kredietunie voldoende mogelijkheden heeft om meerdere financieringen te verstrekken. Wij als bestuur blijven daarom op zoek naar kredietnemers uit het MKB, ter versterking van de economie in de regio.

Naast kredietnemers zoeken wij ook nieuwe leden die geld en tijd willen investeren in de Kredietunie. Wij hoeven u als lid niet meer te overtuigen van de nut en noodzaak van de Kredietunie, maar weet uw buurman / buurvrouw dit ook?

Prognose 2018

Tot en met november 2018 heeft de Kredietunie haar doelstelling ruimschoots gehaald. Momenteel staat een kleine 5 ton uit in het MKB. Het totaal aan verstrekte leningen bedraagt momenteel 9 ton. Binnenkort verwachten wij de grens van 1 miljoen te passeren! De prognose voor 2018 is onveranderd positief, al blijft de aanwas van nieuwe leden achter.

Agenda
– 1 april 2019: 5-jarig lustrum Kredietunie Eemsregio

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief wordt medio februari / maart 2019 verwacht:
Wij als bestuur wensen u daarom alvast goede feestdagen en een succesvol 2019.

Kredietunie Eemsregio u.a. bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf in de regio. De coöperatieve structuur van de kredietunie waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in de financiering van het MKB, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunie Eemsregio staat de ondernemer met geld, maar ook vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. Kredietunie Eemsregio zal zich via de Vereniging van Kredietunies in Nederland aansluiten bij de World Council of Credit Unions, “the world’s leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”

Nieuwsbrief december 2018