Download onderzoekrapport in PDF:

Een Superieure weg naar diversificatie van bronnen van bankfinanciering en naar optimale klantvriendelijkheid file12179

De complementaire functie van kredietunies in het Nederlandse financiële bestel

Dat blijkt uit een onderzoek van emeritus-hoogleraar Ondernemingsfinanciering Piet Duffhues vande Universiteit van Tilburg. Kredietunies zouden een nuttige functie kunnen vervullen in de financiering van het MKB, zo concluderen de onderzoekers. Naast harde financiële gegevens zou ook ‘zachte informatie’ over de aanvrager een rol gaan spelen.

“MKB-bedrijven zijn qua financieringsaanbod van bancair krediet als het ware uit de markt gedrukt als gevolg van ontwikkelingen bij de traditionele aanbieders. De gevestigde banken zijn onbedoeld vervreemd van de MKB-sectoren”, aldus de onderzoekers.

Kredietunies, naar Amerikaans voorbeeld, zijn financiële coöperaties met een bancaire functie. Hun doel is zonder winstoogmerk gunstige spaar- en leenmogelijkheden te bieden aan leden van de coöperatie.

Rabobank

Een commissie zou moeten bekijken of er wellicht al een of meer bestaande banken kunnen voldoen aan het ideaalbeeld van een kredietunie, bepleiten de onderzoekers. Zo zou de Rabobank, vanwege zijn coöperatieve grondslag, “relatief makkelijk” een dochteronderneming kunnen oprichten.

In het artikel wordt aan de overheid geadviseerd om een paar pilotprojecten te ondersteunen om zo de haalbaarheid te onderzoeken.

Dit is in lijn met de motie Koppejan, waarin wordt gevraagd om dergelijke initiatieven gebruik te laten maken van een garantiekapitaal van 25 miljoen euro. Dit zou gereserveerd moeten worden vanuit het fonds voor Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Eind april wordt bekeken of het op korte termijn mogelijk is om een aantal proefprojecten van start te laten gaan, zo laat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een reactie op het artikel weten.