Verenigingsnieuws

Op 14 juni organiseerde Kredietunie Nederland haar negentiende Algemene Ledenvergadering, De jaarrekening over het boekjaar 2016 is goedgekeurd, het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gedéchargeerd voor het gedurende 2016 gevoerde beleid en het daarop toegepaste toezicht. Het Bestuur heeft de leden opgeroepen kandidaten voor te stellen voor bestuursfuncties en voor de kascommissie. Van drie bestuursleden en twee leden van de kascommissie is onder dankzegging afscheid genomen. Aansluitend vond het symposium “Values in Banking” plaats, gehouden bij de Volksbank te Utrecht . Onder leiding van de dagvoorzitter Arnoud de Roy van Zuydewijn (Voorzitter Raad van Toezicht KN) gaven Maurice Oostendorp, Onno Ruding , Matthijs Bouman, Hans Bergsma, Ronald Seinen en Roland Lampe hun visie over waardenontwikkeling bij financiële instellingen in Nederland.
Kredietunie Nederland Nieuwsbrief 20, 30 juni 2017