Dagblad van het Noorden, 1 Augustus 2013

Door Bouke Nielsen

Kredietunie polst MKB ondernemers in het Noorden

Groningen, De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is vakantietijd, maar Gea Vellinga rekent op een grote toeloop als zij volgende week met haar bedrijf Innovatiespotter en Kredietunie Nederland de mogelijkheden voor een regionale kredietunie wil aftasten.

“We weten niet wat we mogen verwachten”, zegt ze,” en daarom laten we de accommodatie waar we de bijeenkomst houden, ook afhangen van het aantal aanmeldingen.”

Het noordelijk bedrijfsleven–en zeker het midden -en kleinbedrijf (mkb) – wacht met smart op een kredietunie, zo is de taxatie. Tal van bedrijven hebben heus wel strijdplannen, maar de kas is doorgaans als een badkuip met een paar druppels water op de bodem. Er is geen geld.  En er is bovendien geen bank te vinden die het geld wil voorschieten. Een kredietunie is een wenselijke oplossing. Een van de twee initiatiefnemers van Kredietunie Nederland, Ronald Lampe, geeft volgende week tekst en uitleg. De zaal wordt vooral gevuld met partijen die krediet nodig hebben. Vellinga: “Er is een partij die er geld in stopt en een partij die het geld gebruikt. Ik vermoed dat de laatste groep het makkelijkst te vinden is. “Ze baseert die uitspraak op het  bezoek aan de website van Innovatiespotter: “Berichten over geld worden verreweg het best gelezen.”

Een kredietunie kan een bedrijf in haar eentje helpen, maar Vellinga denkt dat bij het verstrekken van krediet steeds vaker meerdere partijen betrokken zijn. Er is tegenwoordig geen sprake meer van concurrentie als het om kredietverstrekking gaat, want niemand staat te popelen om geld ergens in te stoppen. “Ik denk zelfs dat banken blij zijn met kredietunies”, zegt ze,” want op deze manier kun je risico’s spreiden. Als meerdere partijen voor een krediet zorgen, dan is er in dat samenspel ook een beter toezicht én een beter inzicht in de risico’s. De bank vindt zelf ook allang dat men niet meer de monopolist van het geld is.” Vellinga heeft dan ook lijntjes openstaan naar andere partijen. De kunst is volgens haar om zoveel mogelijk partijen die zicht hebben opgeld bronnen, bij elkaar te brengen. Er zijn in elk geval al geïnteresseerden die de bereidheid hebben getoond om eventueel geld te verstrekken. Er zijn in Nederland inmiddels vier pilotkredietunies in oprichting met steun van Kredietunie Nederland. De Bovag hoopt deze zomer met een kredietunie voor de automobielbranche van start te gaan, terwijl de bakkers dit najaar met een kredietunie willen beginnen.

De bijeenkomst is donderdag 8 augustus

Om 17 uur(locatie is afhankelijk van belangstelling).Opgave: info@innovatiespotter.nl

 

01 augustus 2013 , pag. 12

Kredietunie kan rol bank deels overnemen

Groningen Een kredietunie kan voor een deel de rol van de banken overnemen als het gaat om bedrijfskredieten. Soms werkt een kredietunie samen met een bank of andere partijen (investeerders). Het principe van de kredietunie is simpel. Het is een coöperatie van mkb-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld beschikbaar stellen aan andere mkb ondernemers. De ondernemer die goed bij kas zit, helpt de andere. En ze helpen elkaar niet alleen met geld. Het is ook de bedoeling dat de ervaren kredietgevers de leners met raad en daad terzijde staan.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit, zo is de verwachting, en heeft geen winst oogmerk. De organisatie is op democratische leest geschoeid, want zowel de kredietverstrekkers als de genen die het geld lenen, zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een positief saldo komt dan ook ten goede aan de leden.

Kredietunie Nederland is een coöperatieve vereniging van kredietunies. (DvhN)