Een enthousiaste groep ondernemers uit het Westerkwartier heeft samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Kredietunie Nederland het initiatief genomen om een regionale kredietunie op te richten. Vandaag werd die oprichting onder veel belangstelling bezegeld. De belangrijkste doelstelling van de Kredietunie Westerkwartier is het beschikbaar stellen van kredieten gecombineerd met kennis en ervaring van ondernemers aan lokale ondernemers. Daarmee wil Kredietunie Westerkwartier de lokale- en regionale economische activiteiten en ontwikkelingen ondersteunen en versterken. Het bestuur bestaat uit Ronald zelf, Voorzitter, Pieter van Esch, secretaris, Hans Schipper; penningmeester en de Algemene Bestuursleden Klaas Michiel Elema en Anneke Wekema-Laan. Er is voor geïnteresseerden een businessplan beschikbaar en er is voldoende geld toegezegd om een eerste krediet te verstrekken. Deze meeting is tevens de aftrap naar de werving van meer leden.

Start Kredietunie Westerkwartier u.a. 020917