Presentaties en bijeenkomsten

De komende periode wordt gebruikt om meer bekendheid te geven aan het bestaan van Kredietunie Westland. De kredietunie is bij diverse bijeenkomsten aanwezig. De eerste was afgelopen dinsdag 29 maart. Tijdens de bijeenkomst van VNO-NCW Westland-Delfland, met als titel Bedrijfsfinanciering anno 2016, heeft Kredietunie Westland de mogelijkheden beschreven die de kredietunie aan bedrijven biedt. Naast het verstrekken van kredieten speelt ook de coaching van de kredietnemers door de geldverstrekkende leden een belangrijke rol.  Joost Verheijen: “Ondernemers die een klankbord hebben, die kunnen sparren met financiële- of vakspecialisten zijn in de regel meer succesvol dan ondernemers die er alleen voor staan. De coach fungeert als een klankbord, maar bewaakt ook het kredietrisico. Coaches hebben immers ook belang bij de betaling van rente en aflossing van kredietnemers”.

http://bit.ly/1RSWLrL

http://www.kredietuniewestland.nl/