Nieuwsbrief december 2018


2018 is het derde bestaansjaar voor Kredietunie Westland. Een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van onze voorzitter Evert van Malkenhorst. Aad Kester heeft als interim de rol van Evert overgenomen. 2018 is ook het jaar waarin de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden en om deze reden hebben wij de website aangepast en de benodigde documenten opgesteld en ondertekend. Via deze weg blikken wij samen met u terug op het jaar 2018 en kijken wij vooruit naar 2019.

Ruim 40 financieringsaanvragen
Wij hebben meer dan 40 financieringsaanvragen behandeld in de afgelopen 3 jaar. Hiervan zijn er 5 goedgekeurd, echter 2 aanvragers wisten elders hun financiering onder te brengen. De ingediende financieringsaanvragen worden zorgvuldig beoordeeld door de kredietcommissie.

Het uitgeleende kapitaal ultimo 2018 bedraagt EUR 350.000 en is verstrekt aan een kledingzaak, een innovatief bedrijf op het gebied van glastuinbouw en een bedrijf in zonnepanelen.
Momenteel lopen er 2 financieringsaanvragen voor een bedrag van EUR 500.000.

De leden van Kredietunie Westland die vorig jaar geld hebben verstrekt, hebben over 2017 5% rente ontvangen. Mocht het resultaat in 2018 ook weer zodanig zijn, dan kunnen geldverstrekkers een rente van minimaal 2,5% en maximaal 5% verwachten.

Verder hebben wij nu 17 leden, 7 benoemde coaches, 3 leden in de Raad van Advies en 10 obligatiehouders.

Vooruitblik 2019
Ook in 2019 willen wij het voor ondernemers mogelijk maken om een financiering aan te vragen.

Bent u of kent u een ondernemer in de regio Westland en Midden-Delfland die op zoek is naar financiering tot EUR 250.000, neem dan contact met ons op via info@kredietuniewestland.nl. Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u o.a. aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

  • U heeft een MKB bedrijf met goed ondernemerschap
  • De financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming
  • U bent een ondernemer met een goed businessplan inclusief cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar funders (geldverstrekkers). Dit kunnen vanzelfsprekend bestaande maar ook nieuwe funders zijn. Bent u gevestigd in of heeft u een binding met de regio Westland en Midden-Delfland en bent u bereid om collega-ondernemers te helpen met financiering? Laat het ons weten!

Algemene Ledenvergadering 10 april 2019
Op woensdag 10 april 2019 staat de Algemene Ledenvergadering gepland waarin Kredietunie Westland inzicht geeft en verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan. De uitnodiging hiervoor kunnen de leden binnenkort tegemoet zien.

Meer weten over Kredietunie Westland?
Dat kan! Kredietunie Westland komt graag langs om een presentatie te geven, te informeren en/of al uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op via info@kredietuniewestland.nl.

Kredietunie Westland is lid van Kredietunie Nederland.

Kredietunie Westland wordt gesteund door:
MKB Westland
Rabobank Westland
Ondernemersklankbord
VNO-NCW Westland-Delfland
Westland Partners
Cees Advocaten